Koninklijke Gilde Bosseniers Izegem

De Stand:

Onze schietstand bestaat uit 2 aparte delen, nl. de luchtstand op 10m en de stand op de 50m.

In 1998 werd de totaal vernieuwde luchtstand plechtig geopend. Deze stelt ons is staat om met een luchtpistool of luchtgeweer te vuren op officieel erkende doelwitten die zich bevinden op een afstand van 10 meter. De stand bestaat uit 10 bannen die beschoten kunnen worden vanuit de 3 olympische houdingen; liggend, staand en geknield.

 
 

Op deze stand, nieuw sedert 1990, wordt getraind op 50 meter met het .22LR geweer. Met het pistool wordt hier niet gevuurd. Analoog zoals met de luchtstand kan men zich hier ook bekwamen in de 3 olympische houdingen; liggend, staand en geknield